Inowrocław

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Inowrocławia (UM)
  • 88-100 Inowrocław
  • ul.Prezydenta Franklina Roosevelta 36; ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33; al. Henryka Sienkiewicza 1
  • Tel.: +48 52 355-53-00
  • www.inowroclaw.pl
  • E-mail: urzad@inowroclaw.pl;
 • Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
  • 88-100 Inowrocław
  • ul. Roosevelta 36/38
  • Tel.: +48 52 359-21-00
  • www.inowroclaw.powiat.pl
  • E-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
  • NIP: 556-22-47-642
  • REGON: 092365394
 • Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu (PUP)
 • Urząd Skarbowy w Inowrocławiu (US)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
  • 88-100 Inowrocław
  • ul. Solankowa 15
  • Tel.: +48 52 356-10-00
  • www.zus.pl
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu Sp. z o.o. (MPK)
  • 88-100 Inowrocław
  • ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
  • Tel.: +48 52 357-60-68
  • www.mpk.inowroclaw.pl
  • E-mail: kontrola@mpk.inowroclaw.pl
 • Polskie Koleje Państwowe (PKP)
  • 88-100 Inowrocław
  • ul. Dworcowa 115
  • Tel.: +48 52 94-36
  • www.pkp.pl
 • Kinomax
  • 88-100 Inowrocław
  • ul. Jana Molla 3
  • Tel.: +48 52 353-05-55
  • www.kinomax.info.pl
  • E-mail: kinomax@post.pl
 • "Goplania" Inowrocław (klub piłkarski)
 • Inowrocławskie Stowarzyszenie Sportowe Sportino
  • 88-100 Inowrocław
  • al. Niepodległości 4
  • Tel.: +48 52 352-50-09
  • www.sportino.pl
  • E-mail: poczta@sportino.pl
  • NIP: 556-224-84-87
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
  • 88-100 Inowrocław
  • al. Niepodległości 4
  • Tel.: +48 52 355-53-50
  • osir.inowroclaw.info.pl
  • E-mail: osir@inowroclaw.info.pl
 • "SOLANKI" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.
 • Klub Muzyczny Hadesbbr>)
  • 88-100 Inowrocław
  • al. Kopernika 9A
  • Tel.: +48 52 357-77-37
  • www.klub-hades.prv.pl
  • E-mail: klubhades@wp.pl
 • Radio Eska Inowrocław 98.1 FM
  • 88-100 Inowrocław
  • ul. Fabryczna 4
  • Tel.: +48 52 353-75-45
  • www.eska.pl
  • E-mail: reklama.inowroclaw@eska.pl
 • Radio GRA 90.8 FM
  • 88-100 Inowrocław
  • ul. Chrobrego 75
  • Tel.: +48 52 355-93-55
  • www.gra.pl
  • E-mail: inowroclaw@gra.pl

O Inowrocławiu

Miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim, na Równinie Inowrocławskiej. 79 tysięcy mieszkańców (2000).

Ośrodek przemysłowo-usługowy i uzdrowisko (od 1875); rozwinięty przemysł chemiczny (przetwórstwo wydobywanej w pobliskiej Górze i dostarczanej rurociągiem soli kamiennej - zakłady sodowe, warzelnia) i szklarski (szkło kryształowe i gospodarcze), ponadto przemysł elektromaszynowy (maszyny rolnicze, wyroby metalowe, stolarka aluminiowa), odzieżowy, poligraficzny, materiałów budowlanych, spożywczy (przetwórstwo mleka, mięsa, cykorii). Duży ośrodek handlowo-usługowy, firmy budowlano-montażowe, finansowo-prawne i inne; corocznie odbywa się Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego; ważny węzeł kolejowy na magistrali węglowej Śląsk-Gdynia i węzeł drogowy; lotnisko Aeroklubu Kujawskiego.

Uzdrowisko (około 20 tysięcy kuracjuszy rocznie) wykorzystujące solankę gorzką i borowinę w leczeniu chorób układu krążenia i pokarmowego, reumatycznych, narządów ruchu, nerwic; zakłady przyrodolecznicze, szpitale uzdrowiskowe, sanatoria. Ośrodek turystyczno-krajoznawczy na historycznym Szlaku Piastowskim i kulturalno-oświatowy; działają: teatr, domy kultury, Muzeum im. Jana Kasprowicza, duża biblioteka, zespół muzyki dawnej, galerie; odbywają się liczne imprezy kulturalne, w tym festiwale muzyczne (młodzieżowych orkiestr dętych, organowe, pieśni operowej i operetkowej, muzyki dawnej, piosenki turystycznej i poezji śpiewanej); są filie wydziałów: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz Inżynierii i Technologii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy; rozwinięte szkolnictwo zawodowe; kluby i obiekty sportowe.

Śródmieście, z dość wysoką zwartą zabudową, zachowało zabytkowy średniowieczny układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem i licznymi zabytkami sztuki sakralnej; na zachód od centrum znajduje się dzielnica uzdrowiskowo-rekreacyjna z parkiem Solankowym o powierzchni 35 ha (baseny, korty tenisowe, muszla koncertowa, ogród botaniczny, miniogród zoologiczny) i tężniami (drugie co do wielkości w Polsce, po ciechocińskich), we wschodniej i północno-wschodniej części Inowrocławia - duże powojenne osiedla blokowe, w północno-zachodniej, zachodniej i południowo-zachodniej - tereny przemysłowe.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Ciągłość osadnictwa od epoki kamiennej; w XI w. osada targowa, własność książąt mazowieckich; wzmiankowany 1185 (1128?); prawa miejskie 1238; w 1. połowie XIII w. kasztelania, 2. połowa XIII w.-1327 stolica księstwa inowrocławskiego, następnie do 1772 siedziba województwa; 1332-43 opanowany przez Krzyżaków; w XIV w. włączony do Korony; miejsce sądów i układów z Krzyżakami (m.in. 1321 wyrok skazujący Krzyżaków na zwrot Pomorza, 1397 w sprawie zwrotu ziemi dobrzyńskiej i Żmudzi); ośrodek sukiennictwa; 1656 całkowi spalony przez Szwedów; 1772-1919 w zaborze pruskim; ośrodek polskości (liczne organizacje polskie).

Rozwój przemysłu od 1. połowy XIX w. związany z odkryciem i eksploatacją bogatych złóż soli kamiennej (m.in. kopalnie i warzelnie soli, fabryka soli amoniakalnej, huta szkła, cukrownia); od 1872 połączenie kolejowe; od 1876 uzdrowisko. Udział mieszkańców w powstaniu wielkopolskim 1918-19; 5-8 IX 1939 walki obronne oddziałów polskich z Niemcami; w czasie okupacji niemieckiej wcielony do III Rzeszy, 1939-44 obóz przejściowy dla przesiedlanej ludności polskiej (około 10 tysięcy osób), oddziały robocze jeńców angielskich, francuskich i sowieckich. W pobliskich Mątwach 1943-44 obóz dla jeńców - oficerów francuskich (ponad 1 tysiąc osób). W XIX W.-1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Inowrocław, jako miasto (od 1238), był stolicą odrębnego księstwa. O jego rozkwicie zadecydowało odkrycie w XIX w. obfitych pokładów soli kamiennej, co zapoczątkowało rozwój przemysłu i uzdrowiska. Z tutejszych solanek i borowin korzystają kuracjusze z chorobami narządów ruchu i reumatycznymi, a także układów krążenia i pokarmowego. Do zabytków, które trzeba zobaczyć, należą: romański kościół NMP (zwany Ruiną, XII-XIII w., częściowo rekonstruowany w XX w.), na którego ścianach widnieją kamienne maski -jak chcą niektórzy - wizerunki diabła lub dzieła Celtów, oraz późnogotycki kościół Św. Mikołaja (XV-XVI w.), o gwiaździstych sklepieniach prezbiterium i barokowo-rokokowym wyposażeniu. W dzielnicy uzdrowiskowej znajduje się Zakład Kąpielowy i park Zdrojowy z 2. połowie XIX w. oraz nowoczesne tężnie. W Inowrocławiu działa Muzeum im. Jana Kasprowicza. Jego główna siedziba znajduje się w części gmachu Teatru Miejskiego (niebawem zostanie przeniesiona do mieszczańskiego pałacu z 2. połowy XIX w), jego oddziałem jest dom rodzinny Kasprowicza w dzielnicy Szymborze. W pobliżu Inowrocławia urodził się też inny młodopolski pisarz, Stanisław Przybyszewski, stąd w muzeum zobaczyć możemy m.in. fortepian, na którym szaleńczą grą popisywał się ten wielostronnie utalentowany twórca. W suterenie muzeum urządzono wystawę ilustrującą historię wydobywania inowrocławskiej soli.

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Równina Inowrocławska

Opis 1: Równina Inowrocławska - północno-wschodnia część Pojezierza Wielkopolskiego, równina morenowa między pojezierzami: Gnieźnieńskim na zachodzie, Kujawskim na południu, i kotlinami: Toruńską na północy i Płocką na wschodzie; powierzchnia około 1,5 tysiąca km2; w podłożu tektoniczny wał kujawski z wysadami soli kamiennej dostępnymi na niewielkiej głębokości; wysokość 80-100 m; na północnym zachodzie nieliczne małe jeziora; południowa część przecina równoleżnikowy Kanał Bachorze (połączenie jezioro Gopło z dorzeczem Wisły); najmniejsze w Polsce roczne sumy opadów - poniżej 500 mm; w centrum z glin zwałowych rozwinęły się żyzne czarne ziemie (Gleysols), na pozostałym obszarze - gleby brunatne (Cambisols) i płowe; region znacznie odlesiony; niewielkie fragmenty pierwotnych grądów i lasów wiązowych; rozrzucone stanowiska roślin słonolubnych; kraina rolnicza (tzw. Czarne Kujawy); główne miasta (ta uzdrowiska solankowe): Inowrocław (m.in. eksploatacja soli kamiennej) i Aleksandrów Kujawski.

Opis 2: Równina Inowrocławska (część Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego). Jest to region wybitnie rolniczy, w niewielkim udziłem lasów, zajmujący płaską wysoczyznę morenową o żyznych glebach.

Źródła:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004
 2. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000

Inowrocław w liczbach

Powierzchnia miasta 30,0 km2 (3 042 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 77 095
Liczba urodzeń w 2006 roku 631
Liczba zgonów w 2006 roku 765
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 718
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 943
Ilość osób, które pracują 18 528
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 8 265
Ilość książek w miejskich bibliotekach 299 001 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 144 (o średniej powierzchni 65,7 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 54
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 6 793
Dochody miasta (gminy) 135 871 040,11 zł
Wydatki miasta (gminy) 147 136 135,34 zł
Średnia pensja w powiecie inowrocławskim 2 127,09 zł (co stanowi 80,70% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie inowrocławskim 39 120
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 16,8
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl